Psykoterapi för vuxna

I psykoterapi är relationen mellan terapeut och patient en viktig byggsten. Att skapa ett förtroendefullt och tryggt sammanhang där ramarna (förutsättningarna) finns för terapin är viktigt och terapeutens ansvar.

Psykoterapin kan bedrivas individuellt eller med par.

I en korttidsterapi är terapeuten mer aktiv och har fokus på det område som är överenskommet.

I en långtidsterapi är terapeuten mindre styrande och större utrymme lämnas till att följa patienten i det som är aktuellt just nu för att skapa förutsättningar för en djupare bearbetning av svårigheten.