Handledning

Jag erbjuder

  • handledning till professionella inom den sociala sektorn samt till personal inom skola och förskola.
  • handledning till familjehem då extern handledning är aktuellt.
  • handledning och stödjande samtal till chefer och ledare avseende gruppdynamiska och psykosociala frågor.