Psykoterapi för barn och ungdom

I psykodynamisk psykoterapi för barn och ungdomar ligger fokus i behandlingen på samspelet mellan barn och terapeut.

Barnet och ungdomen ska genom terapin få en ökad förståelse för sig själv, för andra och för sitt sammanhang, som familj, skola eller fritid och därmed ge barnet en ökad självkänsla. I terapi med yngre barn är lek en viktig ingrediens. Parallellt föräldraarbete ingår alltid vid behandling av yngre barn. I terapi med tonåringar genomförs föräldraarbete utifrån behov.