Psykoterapi

Psykoterapi med psykodynamisk inriktning innebär ett nära samarbete mellan patient och terapeut med terapins ramar som en grund för den trygghet som är en förutsättning för terapin. Psykodynamisk psykoterpi är verksam för den som önskar förstå sig själv bättre och som önskar en förändring. Hur lång kontakten är kan variera.

Det kan vara en

  • kort kontakt då behovet kan vara att få perspektiv på en livssituation.
  • korttidsterapi som oftast innebär att man träffas vid 12-20 tillfällen. Korttidsterapin är dokumenterat effektiv vid depression, ångest och social fobi.
  • långtidspsykoterapi där inriktningen är att arbeta med större personlighetsförändringar.