Rådgivning och konsultation

Rådgivning och konsultationer kan erbjudas till chefer, ledare och anställda när det gäller psykosociala och gruppdynamiska frågor. Rådgivning och konsultation ges vid enstaka enskilda tillfällen till skillnad från handledning som oftast sker i en serie av samtal.