Krissamtal

Ibland för livet med sig förändringar och händelser som upplevs som allt för starka och stora för att hanteras på egen hand.

Det kan vara förlust av en nära anhörig, att förlora sitt arbete, en separation eller att ha blivit utsatt för en händelse som påverkat livet.

Det kan då vara en hjälp att få sätta ord på sina känslor för att återerövra tron på sin egen förmåga och återfå sin känsla av sammanhang.

Krissamtal kan vara en kortare eller längre kontakt beroende på situation och sammanhang.